.Delegátský servis

Magicware, 2015

Mobilní aplikace pro delegáty cestovních kanceláří.

  • Komfortní informační servis přímo v mobilním zařízení pro delegáty cestovních kanceláří s přehledy příletů, odletů, nakoupených služeb ale i snadné zadávání klientských reklamací.
  • Kompletní přehled o osobách, které s CK cestují do destinace. Důraz byl kladen na intuitivní a rychlé ovládání pro snadné použití v terénu i bez přístupu k internetu.
  • Wireframy & prototyping
  • Návrh UX/UI
  • Design prezentace
  • Design mobilní aplikace
  • Firemní logotyp
  • Tiskoviny & CID

ds1

ds2

ds3

ds4